Danh sách đơn hàng

THI CÔNG THẠCH CAO

THI CÔNG THẠCH CAO

Số lượng tuyển : 06 Nam

Địa điểm làm việc : Tỉnh Mie

Mức lương : 32 triệu (chưa kể tăng ca)

Ngày phỏng vấn : Tháng 11/2020

Xem thêm
HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 10/2020

HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 10/2020

Số lượng tuyển : 04 Nữ

Địa điểm làm việc : Tỉnh Ishikawa

Mức lương : 33 triệu (chưa kể làm ca đêm)

Ngày phỏng vấn : 10/2020

Xem thêm
SƠN NỘI THẤT

SƠN NỘI THẤT

Số lượng tuyển : 03 Nam

Địa điểm làm việc : Hyogo, Nhật Bản

Mức lương : 30 triệu/ tháng

Ngày phỏng vấn : 24/09/2020

Xem thêm
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Số lượng tuyển : 20 nam 30 Nữ

Địa điểm làm việc : Tỉnh Shizuoka

Mức lương : 32 triệu chưa kể làm thêm

Ngày phỏng vấn : 20/10 - 21/10

Xem thêm
HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 08/2020

HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 08/2020

Số lượng tuyển : 08 nữ

Địa điểm làm việc : Ishikawa, Hokkaido

Mức lương : 30 triệu chưa kể thưởng

Ngày phỏng vấn : 10/08

Xem thêm
HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 07/2020

HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 07/2020

Số lượng tuyển : 08 Nữ

Địa điểm làm việc : Hokkaido, Nhật Bản

Mức lương : 35 triệu/tháng

Ngày phỏng vấn : 22/07/2020

Xem thêm
BƠM BÊ TÔNG

BƠM BÊ TÔNG

Số lượng tuyển : 9 Nam

Địa điểm làm việc : Kumamoto, Nhật Bản

Mức lương : 27 Triệu chưa kể tăng ca, thưởng

Ngày phỏng vấn : Tháng 6/2020

Xem thêm
SƠN XÂY DỰNG

SƠN XÂY DỰNG

Số lượng tuyển : 06 Nam

Địa điểm làm việc : Osaka, Nhật Bản

Mức lương : 30 triệu chưa kể tăng ca

Ngày phỏng vấn : 29/05/2020

Xem thêm
LẮP ĐẶT ỐNG NƯỚC

LẮP ĐẶT ỐNG NƯỚC

Số lượng tuyển : 3 Nam

Địa điểm làm việc : Nara, Nhật Bản

Mức lương : 34 triệu/tháng

Ngày phỏng vấn : Tháng 05/2020

Xem thêm
GIA CÔNG SẢN PHẨM NHỰA

GIA CÔNG SẢN PHẨM NHỰA

Số lượng tuyển : 06 Nữ

Địa điểm làm việc : Osaka, Nhật Bản

Mức lương : 30 triệu chưa kể tăng ca

Ngày phỏng vấn : Tháng 08/2020

Xem thêm
HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 03/2020

HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 03/2020

Số lượng tuyển : 12 Nữ

Địa điểm làm việc : Tottori, Nhật Bản

Mức lương : 32 triệu (chưa kể trợ cấp làm ca đêm)

Ngày phỏng vấn : 18/03/2020

Xem thêm
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Số lượng tuyển : 12 Nam

Địa điểm làm việc : Shizuoka, Nhật Bản

Mức lương : 32 triệu (chưa kể tăng ca)

Ngày phỏng vấn : 12/03/2020

Xem thêm

Đăng ký nhận thông tin

ĐƠN HÀNG ĐI NHẬT

Tin tức nổi bật

CHAT VỚI CHÚNG TÔI