Đơn hàng phổ thông

LẮP ĐẶT GIÀN GIÁO

LẮP ĐẶT GIÀN GIÁO

Số lượng tuyển : 06 Nam

Địa điểm làm việc : Thành phố Osaka, Nhật Bản

Mức lương : 30 triệu

Ngày phỏng vấn : 14/01/2018

Xem thêm
GIA CÔNG CƠ KHÍ

GIA CÔNG CƠ KHÍ

Số lượng tuyển : 09 Nam

Địa điểm làm việc : Thành phố Osaka, Nhật Bản

Mức lương : 32 triệu

Ngày phỏng vấn : 10/01/2018

Xem thêm
PHỤ BẾP

PHỤ BẾP

Số lượng tuyển : 09 Người

Địa điểm làm việc : Tỉnh Mie, Nhật Bản

Mức lương : 28 - 30 triệu

Ngày phỏng vấn : 08/01/2018

Xem thêm
LẮP ĐẶT GIÀN GIÁO

LẮP ĐẶT GIÀN GIÁO

Số lượng tuyển : 08 Nam

Địa điểm làm việc : Tỉnh Nara, Nhật Bản

Mức lương : 31 - 38 triệu

Ngày phỏng vấn : 06/12/2017

Xem thêm
BƠM BÊ TÔNG

BƠM BÊ TÔNG

Số lượng tuyển : 06 Nam

Địa điểm làm việc : Tỉnh Fukuoka, Nhật Bản

Mức lương : 28 - 30 triệu

Ngày phỏng vấn : 21/11/2017

Xem thêm
BƠM BÊ TÔNG

BƠM BÊ TÔNG

Số lượng tuyển : 09 Nam

Địa điểm làm việc : Tỉnh Kumamoto, Nhật Bản

Mức lương : 30 - 32 triệu

Ngày phỏng vấn : 15/11/2017

Xem thêm
BƠM BÊ TÔNG

BƠM BÊ TÔNG

Số lượng tuyển : 09 Nam

Địa điểm làm việc : Tỉnh Saga, Nhật Bản

Mức lương : 30 - 32 triệu

Ngày phỏng vấn : 15/11/2017

Xem thêm
LẮP ĐẶT GIÀN GIÁO

LẮP ĐẶT GIÀN GIÁO

Số lượng tuyển : 09 người

Địa điểm làm việc : Hyogo, Nhật Bản

Mức lương : 28 - 32 triệu

Ngày phỏng vấn : 08/11/2017

Xem thêm
DỌN DẸP TOÀ NHÀ

DỌN DẸP TOÀ NHÀ

Số lượng tuyển : 04 người

Địa điểm làm việc : Tokyo, Nhật Bản

Mức lương : 34-38 triệu

Ngày phỏng vấn : 03/11/2017

Xem thêm
GIA CÔNG CƠ KHÍ

GIA CÔNG CƠ KHÍ

Số lượng tuyển : 09 người

Địa điểm làm việc : Tỉnh Osaka, Nhật Bản

Mức lương : 35 - 42 triệu

Ngày phỏng vấn : 27/10/2017

Xem thêm
LẮP DỰNG CỐP PHA

LẮP DỰNG CỐP PHA

Số lượng tuyển : 06 người

Địa điểm làm việc : Tỉnh Kyoto, Nhật Bản

Mức lương : 28 - 32 triệu

Ngày phỏng vấn : 28/03/2017

Xem thêm
GIA CÔNG CƠ KHÍ

GIA CÔNG CƠ KHÍ

Số lượng tuyển : 09 người

Địa điểm làm việc : Thành phố Tokyo, Nhật Bản

Mức lương : 32 - 35 triệu

Ngày phỏng vấn : 27/03/2017

Xem thêm

Đăng ký nhận thông tin

ĐƠN HÀNG ĐI NHẬT

Tin tức nổi bật

CHAT VỚI CHÚNG TÔI