Đơn hàng phổ thông

BẢO DƯỠNG MÁY MÓC

BẢO DƯỠNG MÁY MÓC

Số lượng tuyển : 9 người

Địa điểm làm việc : Tỉnh Fukuoka, Nhật Bản

Mức lương : 28 - 30 triệu

Ngày phỏng vấn : 25/01/2017

Xem thêm
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Số lượng tuyển : 6 người

Địa điểm làm việc : Tỉnh Miyazaki, Nhật Bản

Mức lương : 29 - 32 triệu

Ngày phỏng vấn : 27/01/2017

Xem thêm
PHỔ THÔNG - BẢO DƯỠNG MÁY MÓC

PHỔ THÔNG - BẢO DƯỠNG MÁY MÓC

Số lượng tuyển : 6 người

Địa điểm làm việc : Tỉnh Fukuoka, Nhật Bản

Mức lương : 28 - 30 triệu

Ngày phỏng vấn : 25/01/2017

Xem thêm

Đăng ký nhận thông tin

ĐƠN HÀNG ĐI NHẬT

Tin tức nổi bật

CHAT VỚI CHÚNG TÔI