Danh sách đơn hàng

DỌN DẸP TÒA NHÀ

DỌN DẸP TÒA NHÀ

Số lượng tuyển : 20 người

Địa điểm làm việc : Tỉnh Shizuoka

Mức lương : 28 triệu

Ngày phỏng vấn : 24/08/2022

Xem thêm
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Số lượng tuyển : 20 Nữ

Địa điểm làm việc : Tỉnh Shizuoka

Mức lương : 31 triệu

Ngày phỏng vấn : 08/08/2022

Xem thêm
VẬN HÀNH MÁY

VẬN HÀNH MÁY

Số lượng tuyển : 06 Nam

Địa điểm làm việc : Shizuoka, Nhật Bản

Mức lương : 34 triệu

Ngày phỏng vấn : 05/11

Xem thêm
HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 10/2021

HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 10/2021

Số lượng tuyển : 04 Nữ

Địa điểm làm việc : Thành phố Sapporo

Mức lương : 32 triệu

Ngày phỏng vấn : tháng 10/2021

Xem thêm
HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 08/2021

HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 08/2021

Số lượng tuyển : 04 Nữ

Địa điểm làm việc : Kagawa, Nhật Bản

Mức lương : 34 triệu (chưa kể tăng ca)

Ngày phỏng vấn : Tháng 08/2021

Xem thêm
HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 07/2021

HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 07/2021

Số lượng tuyển : 08 Nữ

Địa điểm làm việc : Hokkaido, Nhật Bản

Mức lương : 32 triệu

Ngày phỏng vấn : tháng 07/2021

Xem thêm
HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 05/2021

HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 05/2021

Số lượng tuyển : 04 Nữ

Địa điểm làm việc : Tỉnh Toyama

Mức lương : 31 triệu

Ngày phỏng vấn : 14/05/2021

Xem thêm
HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 01/2021

HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 01/2021

Số lượng tuyển : 04 Nữ

Địa điểm làm việc : Tỉnh Gifu

Mức lương : 31 triệu/tháng

Ngày phỏng vấn : 20/01/2021

Xem thêm
VỆ SINH TÒA NHÀ

VỆ SINH TÒA NHÀ

Số lượng tuyển : 06 Nữ

Địa điểm làm việc : Shizuoka, Nhật Bản

Mức lương : 32 triệu chua kể làm thêm

Ngày phỏng vấn : 15/12/2020

Xem thêm
THI CÔNG THẠCH CAO

THI CÔNG THẠCH CAO

Số lượng tuyển : 06 Nam

Địa điểm làm việc : Tỉnh Mie

Mức lương : 32 triệu (chưa kể tăng ca)

Ngày phỏng vấn : Tháng 11/2020

Xem thêm
HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 10/2020

HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 10/2020

Số lượng tuyển : 04 Nữ

Địa điểm làm việc : Tỉnh Ishikawa

Mức lương : 33 triệu (chưa kể làm ca đêm)

Ngày phỏng vấn : 10/2020

Xem thêm
SƠN NỘI THẤT

SƠN NỘI THẤT

Số lượng tuyển : 03 Nam

Địa điểm làm việc : Hyogo, Nhật Bản

Mức lương : 30 triệu/ tháng

Ngày phỏng vấn : 24/09/2020

Xem thêm

Đăng ký nhận thông tin

ĐƠN HÀNG ĐI NHẬT

Tin tức nổi bật

CHAT VỚI CHÚNG TÔI