Đơn hàng điều dưỡng

HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 05/2021

HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 05/2021

Số lượng tuyển : 04 Nữ

Địa điểm làm việc : Tỉnh Toyama

Mức lương : 31 triệu

Ngày phỏng vấn : 14/05/2021

Xem thêm
HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 01/2021

HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 01/2021

Số lượng tuyển : 04 Nữ

Địa điểm làm việc : Tỉnh Gifu

Mức lương : 31 triệu/tháng

Ngày phỏng vấn : 20/01/2021

Xem thêm
HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 10/2020

HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 10/2020

Số lượng tuyển : 04 Nữ

Địa điểm làm việc : Tỉnh Ishikawa

Mức lương : 33 triệu (chưa kể làm ca đêm)

Ngày phỏng vấn : 10/2020

Xem thêm
HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 08/2020

HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 08/2020

Số lượng tuyển : 08 nữ

Địa điểm làm việc : Ishikawa, Hokkaido

Mức lương : 30 triệu chưa kể thưởng

Ngày phỏng vấn : 10/08

Xem thêm
HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 07/2020

HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 07/2020

Số lượng tuyển : 08 Nữ

Địa điểm làm việc : Hokkaido, Nhật Bản

Mức lương : 35 triệu/tháng

Ngày phỏng vấn : 22/07/2020

Xem thêm
HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 03/2020

HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 03/2020

Số lượng tuyển : 12 Nữ

Địa điểm làm việc : Tottori, Nhật Bản

Mức lương : 32 triệu (chưa kể trợ cấp làm ca đêm)

Ngày phỏng vấn : 18/03/2020

Xem thêm
HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 02/2020

HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 02/2020

Số lượng tuyển : 06 Nữ

Địa điểm làm việc : Tỉnh Hokkaido, Nhật Bản

Mức lương : 30 ~ 36 triệu

Ngày phỏng vấn : 25/02/2020

Xem thêm
HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 01/2020

HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 01/2020

Số lượng tuyển : 06 nữ

Địa điểm làm việc : Tỉnh Aichi, Nhật Bản

Mức lương : 36 triệu

Ngày phỏng vấn : 16/01/2020

Xem thêm
HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 12/2019

HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 12/2019

Số lượng tuyển : 10 Nữ

Địa điểm làm việc : Shizuoka, Nhật Bản

Mức lương : 40 triệu

Ngày phỏng vấn : 17/12/2019

Xem thêm
HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 10/2019

HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 10/2019

Số lượng tuyển : 12 Nữ

Địa điểm làm việc : Tỉnh Kanagawa, Nhật Bản

Mức lương : 30~36 triệu/tháng

Ngày phỏng vấn : 17/10/2019

Xem thêm
HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 9/2019

HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 9/2019

Số lượng tuyển : 12 Nam / nữ

Địa điểm làm việc : Tỉnh Hokkaido

Mức lương : 30~36 triệu/tháng

Ngày phỏng vấn : 18/09/2019

Xem thêm
ĐIỀU DƯỠNG - HỘ LÝ 08/2019

ĐIỀU DƯỠNG - HỘ LÝ 08/2019

Số lượng tuyển : 4 Nữ

Địa điểm làm việc : Hokkaido, Nhật Bản

Mức lương : 30~36 triệu/tháng

Ngày phỏng vấn : 27/08/2019 (Skype)

Xem thêm

Đăng ký nhận thông tin

ĐƠN HÀNG ĐI NHẬT

Tin tức nổi bật

CHAT VỚI CHÚNG TÔI