Đơn hàng điều dưỡng

HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 10/2019

HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 10/2019

Số lượng tuyển : 12 Nữ

Địa điểm làm việc : Tỉnh Kanagawa, Nhật Bản

Mức lương : 30~36 triệu/tháng

Ngày phỏng vấn : 17/10/2019

Xem thêm
HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 9/2019

HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 9/2019

Số lượng tuyển : 12 Nam / nữ

Địa điểm làm việc : Tỉnh Hokkaido

Mức lương : 30~36 triệu/tháng

Ngày phỏng vấn : 18/09/2019

Xem thêm
ĐIỀU DƯỠNG - HỘ LÝ 08/2019

ĐIỀU DƯỠNG - HỘ LÝ 08/2019

Số lượng tuyển : 4 Nữ

Địa điểm làm việc : Hokkaido, Nhật Bản

Mức lương : 30~36 triệu/tháng

Ngày phỏng vấn : 27/08/2019 (Skype)

Xem thêm
HỘ LÝ ĐIỀU DƯỠNG THÁNG 8/2019

HỘ LÝ ĐIỀU DƯỠNG THÁNG 8/2019

Số lượng tuyển : 15 Nữ

Địa điểm làm việc : Hokkaido, Nhật Bản

Mức lương : 32 triệu

Ngày phỏng vấn : 22/08/2019

Xem thêm
HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 07/2019

HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 07/2019

Số lượng tuyển : 12 Nữ

Địa điểm làm việc : Niigata, Nhật Bản

Mức lương : 30~40 triệu/tháng

Ngày phỏng vấn : 25/07/2019

Xem thêm
HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 07/2019

HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 07/2019

Số lượng tuyển : 04 Nam

Địa điểm làm việc : Tỉnh Toyama, Nhật Bản

Mức lương : 25-30 triệu

Ngày phỏng vấn : 07/2019

Xem thêm
HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 06/2019

HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG 06/2019

Số lượng tuyển : 20 Nam, Nữ

Địa điểm làm việc : Sendai, Tỉnh Miyagi

Mức lương : 30~38 triệu (chưa kể tăng ca)

Ngày phỏng vấn : 20/06/2019

Xem thêm
ĐIỀU DƯỠNG - HỘ LÝ 05/2019

ĐIỀU DƯỠNG - HỘ LÝ 05/2019

Số lượng tuyển : 12 Nữ

Địa điểm làm việc : Tỉnh Isikawa & Toyama

Mức lương : 42 triệu/ tháng

Ngày phỏng vấn : 17/05/2019

Xem thêm
ĐIỀU DƯỠNG - HỘ LÝ

ĐIỀU DƯỠNG - HỘ LÝ

Số lượng tuyển : 16 Nam, Nữ

Địa điểm làm việc : Tottori, Nhật Bản

Mức lương : 35 triệu

Ngày phỏng vấn : 12/04/2019

Xem thêm
HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG

HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG

Số lượng tuyển : 12 Nữ

Địa điểm làm việc : Shizuoka; Kanagawa

Mức lương : 38 - 43 triệu

Ngày phỏng vấn : 27/03/2019

Xem thêm
HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG

HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG

Số lượng tuyển : 25 Nữ

Địa điểm làm việc : Tỉnh Mie, Nhật Bản

Mức lương : 30 - 32 triệu

Ngày phỏng vấn : 10/04/2019

Xem thêm
HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG

HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG

Số lượng tuyển : 22 Nữ

Địa điểm làm việc : Hokaido, Ishikawa, Toyama... Nhật Bản

Mức lương : 32 - 36 triệu

Ngày phỏng vấn : 23/01/2019

Xem thêm

Đăng ký nhận thông tin

ĐƠN HÀNG ĐI NHẬT

Tin tức nổi bật

CHAT VỚI CHÚNG TÔI