Đơn hàng điều dưỡng

HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG

HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG

Số lượng tuyển : 04 Nữ

Địa điểm làm việc : Tỉnh Hokaido, Nhật Bản

Mức lương : 32 - 38 triệu

Ngày phỏng vấn : 23/11/2018

Xem thêm
HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG

HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG

Số lượng tuyển : 20 người

Địa điểm làm việc : Tỉnh Tottori

Mức lương : 32 - 39 triệu

Ngày phỏng vấn : 11/12/2018

Xem thêm
HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG

HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG

Số lượng tuyển : 04 Nữ

Địa điểm làm việc : Thành phố Sapporo, Nhật Bản

Mức lương : 32 - 37 triệu

Ngày phỏng vấn : 05/07/2018

Xem thêm
HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG

HỘ LÝ - ĐIỀU DƯỠNG

Số lượng tuyển : 04 Nữ

Địa điểm làm việc : Tỉnh Gifu, Nhật Bản

Mức lương : 34 - 38 triệu

Ngày phỏng vấn : 29/06/2018

Xem thêm
HỘ LÝ - DIỀU DƯỠNG

HỘ LÝ - DIỀU DƯỠNG

Số lượng tuyển : 04 Nữ

Địa điểm làm việc : Tỉnh Mie, Nhật Bản

Mức lương : 34 - 39 triệu

Ngày phỏng vấn : 25/06/2018

Xem thêm

Đăng ký nhận thông tin

ĐƠN HÀNG ĐI NHẬT

Tin tức nổi bật

CHAT VỚI CHÚNG TÔI