Đơn hàng phổ thông

XÂY DỰNG TỔNG HỢP

XÂY DỰNG TỔNG HỢP

Số lượng tuyển : 09 Nam

Địa điểm làm việc : Osaka, Nhật Bản

Mức lương : 33 triệu/ tháng

Ngày phỏng vấn : 28/11/2019

Xem thêm
PHỤ BẾP

PHỤ BẾP

Số lượng tuyển : 09 Nữ

Địa điểm làm việc : Tỉnh Tochigi, Nhật Bản

Mức lương : 32 triệu (chưa kể tăng ca)

Ngày phỏng vấn : 12/11/2019

Xem thêm
THU HOẠCH NÔNG SẢN

THU HOẠCH NÔNG SẢN

Số lượng tuyển : 09 Nam

Địa điểm làm việc : Tỉnh Tochigi, Nhật Bản

Mức lương : 32 triệu (chưa kể làm thêm)

Ngày phỏng vấn : 12/11/2019

Xem thêm
GIÀN GIÁO

GIÀN GIÁO

Số lượng tuyển : 09 Nam

Địa điểm làm việc : Osaka, Nhật Bản

Mức lương : 32 triệu

Ngày phỏng vấn : 12/09/2019

Xem thêm
VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG

VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG

Số lượng tuyển : 06 Nam

Địa điểm làm việc : Tỉnh Nara, Nhật Bản

Mức lương : 32 triệu

Ngày phỏng vấn : 14/06/2019

Xem thêm
LỢP MÁI NGÓI

LỢP MÁI NGÓI

Số lượng tuyển : 09 Nam

Địa điểm làm việc : Tỉnh Wakayama, Nhật Bản

Mức lương : 32 triệu (chưa tính tăng ca)

Ngày phỏng vấn : 24/05/2019

Xem thêm
SƠN XÂY DỰNG

SƠN XÂY DỰNG

Số lượng tuyển : 06 Nam

Địa điểm làm việc : Tỉnh Osaka, Nhật Bản

Mức lương : 40 triệu (chưa kể tăng ca)

Ngày phỏng vấn : 07/05/2019

Xem thêm
LẮP RÁP THIẾT BỊ / LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

LẮP RÁP THIẾT BỊ / LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

Số lượng tuyển : 10 Nữ

Địa điểm làm việc : Tỉnh Miyazaki, Nhật Bản

Mức lương : 33 triệu

Ngày phỏng vấn : 05/2019

Xem thêm
LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG

LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG

Số lượng tuyển : 06 Nam

Địa điểm làm việc : Tỉnh Nara, Nhật Bản

Mức lương : 37 triệu (chưa kể tăng ca)

Ngày phỏng vấn : 05/04/2019

Xem thêm
SƠN NỘI - NGOẠI THẤT

SƠN NỘI - NGOẠI THẤT

Số lượng tuyển : 06 Nam

Địa điểm làm việc : Tỉnh Hyogo, Nhật Bản

Mức lương : 40 triệu (chưa kể tăng ca)

Ngày phỏng vấn : 07/05/2019

Xem thêm
SƠN XÂY DỰNG

SƠN XÂY DỰNG

Số lượng tuyển : 09 Nam

Địa điểm làm việc : Thành phố Osaka, Nhật Bản

Mức lương : 40 triệu

Ngày phỏng vấn : 04/04/2019

Xem thêm
GIÀN GIÁO

GIÀN GIÁO

Số lượng tuyển : 09 Nam

Địa điểm làm việc : Thành phố Osaka, Nhật Bản

Mức lương : 31 triệu (chưa kể trợ cấp)

Ngày phỏng vấn : 28/03/2019

Xem thêm

Đăng ký nhận thông tin

ĐƠN HÀNG ĐI NHẬT

Tin tức nổi bật

CHAT VỚI CHÚNG TÔI