Đơn hàng phổ thông

DỌN DẸP TÒA NHÀ

DỌN DẸP TÒA NHÀ

Số lượng tuyển : 20 người

Địa điểm làm việc : Tỉnh Shizuoka

Mức lương : 28 triệu

Ngày phỏng vấn : 24/08/2022

Xem thêm
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Số lượng tuyển : 20 Nữ

Địa điểm làm việc : Tỉnh Shizuoka

Mức lương : 31 triệu

Ngày phỏng vấn : 08/08/2022

Xem thêm
VẬN HÀNH MÁY

VẬN HÀNH MÁY

Số lượng tuyển : 06 Nam

Địa điểm làm việc : Shizuoka, Nhật Bản

Mức lương : 34 triệu

Ngày phỏng vấn : 05/11

Xem thêm
VỆ SINH TÒA NHÀ

VỆ SINH TÒA NHÀ

Số lượng tuyển : 06 Nữ

Địa điểm làm việc : Shizuoka, Nhật Bản

Mức lương : 32 triệu chua kể làm thêm

Ngày phỏng vấn : 15/12/2020

Xem thêm
THI CÔNG THẠCH CAO

THI CÔNG THẠCH CAO

Số lượng tuyển : 06 Nam

Địa điểm làm việc : Tỉnh Mie

Mức lương : 32 triệu (chưa kể tăng ca)

Ngày phỏng vấn : Tháng 11/2020

Xem thêm
SƠN NỘI THẤT

SƠN NỘI THẤT

Số lượng tuyển : 03 Nam

Địa điểm làm việc : Hyogo, Nhật Bản

Mức lương : 30 triệu/ tháng

Ngày phỏng vấn : 24/09/2020

Xem thêm
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Số lượng tuyển : 20 nam 30 Nữ

Địa điểm làm việc : Tỉnh Shizuoka

Mức lương : 32 triệu chưa kể làm thêm

Ngày phỏng vấn : 20/10 - 21/10

Xem thêm
BƠM BÊ TÔNG

BƠM BÊ TÔNG

Số lượng tuyển : 9 Nam

Địa điểm làm việc : Kumamoto, Nhật Bản

Mức lương : 27 Triệu chưa kể tăng ca, thưởng

Ngày phỏng vấn : Tháng 6/2020

Xem thêm
SƠN XÂY DỰNG

SƠN XÂY DỰNG

Số lượng tuyển : 06 Nam

Địa điểm làm việc : Osaka, Nhật Bản

Mức lương : 30 triệu chưa kể tăng ca

Ngày phỏng vấn : 29/05/2020

Xem thêm
LẮP ĐẶT ỐNG NƯỚC

LẮP ĐẶT ỐNG NƯỚC

Số lượng tuyển : 3 Nam

Địa điểm làm việc : Nara, Nhật Bản

Mức lương : 34 triệu/tháng

Ngày phỏng vấn : Tháng 05/2020

Xem thêm
GIA CÔNG SẢN PHẨM NHỰA

GIA CÔNG SẢN PHẨM NHỰA

Số lượng tuyển : 06 Nữ

Địa điểm làm việc : Osaka, Nhật Bản

Mức lương : 30 triệu chưa kể tăng ca

Ngày phỏng vấn : Tháng 08/2020

Xem thêm
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM

Số lượng tuyển : 12 Nam

Địa điểm làm việc : Shizuoka, Nhật Bản

Mức lương : 32 triệu (chưa kể tăng ca)

Ngày phỏng vấn : 12/03/2020

Xem thêm

Đăng ký nhận thông tin

ĐƠN HÀNG ĐI NHẬT

Tin tức nổi bật

CHAT VỚI CHÚNG TÔI